logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDominik z Oslian

Životopisné dáta:

14. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že medzi rokmi 1332 – 1337 bol kňazom v kostole sv. Štefana kráľa de Hoslán čiže v Oslanoch, ktorý prísažne vypovedal, že benefícium nevynáša viac než dve marky, zaplatil 12 grošov.

Pramene:

Mon. Vat. S. I. T. I. 190; Supplementum, Addenda et corrigenda. In parte secunda ad Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1332 medzi 1337 - - - Dominik z Oslian kňaz