logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDomin, Anton

Tituly:

trpiteľ za vieru, honorárny kanonik

Životopisné dáta:

* 7. júna 1921, Stará Lehota, okr. Nové Mesto nad Váhom – † 25. apríla 2002, Považské Podhradie, poch. v Trenčíne-Orechovom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií ho biskup Karol Kmeťko vysvätil 20. júna 1948 v Nitre za kňaza. V rokoch 1948-1949 bol kaplánom v Starej Bystrici v čadčianskom okrese, v rokoch 1949-1951 v Lietave v okrese Žilina. V r. 1951 sa stal správcom farnosti Lutiše, no bol uväznený a následne bol tri roky zaradený v tzv. pomocných technických práporoch. V rokoch 1954-1957 bol kaplánom v Skalitom v okrese Čadca, v r. 1957 bol kaplánom v Považskej Bystrici a stal sa farárom vo Varíne v žilinskom okrese. Tu pôsobil do r. 1959, kedy ho preložili za správcu farnosti Lednické Rovne v púchovskom okrese, kde pôsobil až do r. 1970. V rokoch 1970-1996 bol správcom farnosti v Závaží, dnes Trenčín-Orechové, v r. 1980 mu udelili titul čestného dekana a neskôr i titul čestného kanonika. V r. 1996 odišiel na odpočinok, ktorý prežíval v Považskom Podhradí. Je pochovaný vo svojom dlhoročnom pôsobisku.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 150; Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 126; internetové zdroje.
http://www.varin.fara.sk/farnost-varin/farska-kronika/ - s. 40.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stará Bystrica 1948 - - 1949 - - Domin, Anton kaplán
Lietava 1949 - - 1951 - - Domin, Anton kaplán
Lutiše 1951 - - 1951 - - Domin, Anton kaplán zákl.voj.sl.
1951 - - 1954 - - Domin, Anton mimo pastorácie PTP
Skalité 1954 - - 1957 - - Domin, Anton kaplán
Považská Bystrica 1957 - - 1957 po - Domin, Anton kaplán
Varín 1957 po - 1959 - - Domin, Anton správca farnosti
Lednické Rovne 1959 - - 1970 - - Domin, Anton správca farnosti
Trenčín - Orechové 1970 - - 1996 - - Domin, Anton správca farnosti 1980 č. dekan, č. kanonik
Považské Podhradie 1996 - - +2002 apríl 25. Domin, Anton dôchodok