logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDomaniky, Matej

Iné mená:

Domaniky Mathias.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal z Hontianskej župy. Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1669 bakalárom a v r. 1728 magistrom filozofie. Teológiu študoval vo viedenskom Pázmáneu. 22. marca 1675 bol ustanovený za farára v Tisovci, potom do Serede, kde zostal až do r. 1684. 2. apríla 1686 bol ustanovený do Radošiny, odtiaľ prešiel 23. marca 1690 do Nových Zámkov, odtiaľ potom 18. apríla 1691 do Jelšoviec, kde pracoval až do r. 1697.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tisovec 1675 mar. 22. 1677 - - Domaniky, Matej farár
Sereď 1678 nov. 8. 1684 - - Domaniky, Matej farár
Radošina 1686 apr. 2. 1690 mar. 23. Domaniky, Matej farár
Nové Zámky 1690 mar. 23. 1691 apr. 18. Domaniky, Matej farár
Jelšovce 1691 apr. 18. 1697 - - Domaniky, Matej farár