logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Dolinay, Pavol

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy, dištriktuálny dekan, asesor

Životopisné dáta:

* 14. apríla 1793, Strážske, okr. Michalovce – † 12. mája 1873, Michalovce

Životopis:

Študoval v Košiciach a potom vo Viedni na Pazmáneu. V septembri 1816 bol vysvätený za kňaza. Od 1. novembra 1816 bol kaplánom vo Veľkom Šariši, od r. 1817 pôsobil v Terni v prešovskom okrese, najprv ako administrátor, neskôr ako farár, pričom bol asi od r. 1823 prísediacim súdnej tabule Abovskej, Šarišskej a Maramarošskej stolice, aktuárom dištriktu, od r. 1828 notárom dištriktu. Od r. 1832 bol farárom v Michalovciach, kde bol od r. 1857 dekanom, inšpektorom škôl dištriktu, od r. 1865 prepoštom konventu Panny Márie de Darnó, a členom konzistória. Bol vyznamenaný zlatým krížom.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 36-37
https://michalovce.rimkat.sk/farnost/knazi/farari/index.html [8.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľký Šariš 1816 nov. 1. 1817 - - Dolinay, Pavol kaplán
Terňa 1817 - - 1832 - - Dolinay, Pavol administrátor-farár
Michalovce 1832 - - 1873 - - Dolinay, Pavol farár