logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDoležal, Juraj

Iné mená:

Dolezal Georgius. Dolezsál Georgius. Dolezan Juraj. Dolzan Juraj

Životopisné dáta:

* 1740? Skalica – † 1807, Badín, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Pochádzal zo zemianskej rodiny. V r. 1762 prijatý do alumnátu budínskeho Széchényiana. 20. marca 1764 bol poslaný za domáceho kaplána u grófa Forgáča v Haliči. Odtiaľ bol 24. decembra 1769 ustanovený za farára v Badíne, čím bol inkorporovaný do Banskobystrickej diecézy.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1769 dec. 24. +1807 - - Doležal, Juraj farár