logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDlabač, Daniel

Iné mená:

Dlabacs Daniel. Dlabáč Daniel

Životopisné dáta:

* 1718, Žilina – † 9. februára 1783, Grinava, dnes súčasť Pezinka

Životopis:

Ako kňaz pôsobil vo viacerých farnostiach Trnavského vikariátu Ostrihomskej arcidiecézy. 23. januára 1742 bol poslaný za kaplána do Senice, odtiaľ bol 17. júla 1745 ustanovený za farára v Turčianskom Svätom Petre, odtiaľ prešiel 7. októbra 1749 do Naháča, nato 2. decembra 1750 do Podolia, kde pracoval až do r. 1769. Nato sa pripojil k pustovníkom na vrchu Zobor, kvôli štúdiu utvrdenia sa v katolíckom náboženstve. Vrátil sa do duchovnej správy a 3. októbra 1771 bol ustanovený za farára v Grinave, kde aj zomrel.
V roku 1782 založil základinu v sume 16 000 zlatých pre chudobných študentov a siroty, ktorí pochádzali zo Žiliny. Tá umožnila vzdelanie stovkám žilinských chlapcov. V roku 1782 daroval pútnickému Kostolu sv. Mikuláša vo Višňovom hlavný oltár, ktorý vyhotovili v Bratislave. Oltár slávnostne posvätili 29. septembra 1783 a preniesli naň sošku Panny Márie.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1745 júl 17. 1749 okt. 7. Dlabač, Daniel farár
Naháč 1749 okt. 7. 1750 dec. 2. Dlabač, Daniel farár
Grinava 1771 okt. 3. +1783 feb. 9. Dlabač, Daniel farár