logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDianiška, Alexander

Tituly:

ThDr., spisovateľ, prekladateľ, spolkový pracovník

Životopisné dáta:

* 21. (23.) marca 1867, Banská Bystrica – † 9. novembra 1923, Wilkes Barre, PA, USA

Životopis:

Bol synom chudobných rodičov. Ľudovú a strednú školu navštevoval v Banskej Bystrici, kde zmaturoval s vynikajúcim prospechom (1885). Rodinný priateľ kňaz J. Martinček mu umožnil štúdium teológie v Ostrihome. Na základe listu, ktorý neskôr napísal J. Martinček slovenským bohoslovcom v Ostrihome, vedenie seminára v r. 1887 vylúčilo Dianišku zo štúdia a spolu s ním aj A.Vladára, prísne pokarhalo J.Donovala-Milkina a F. Jurigu. Banskobystrický biskup mu však ako výbornému žiakovi dovolil dokončiť štúdiá v Banskej Bystrici, kde ho vysvätili za kňaza 5. júla 1889. Napriek mnohým prekážkam a náročnej pastorácii pokračoval v štúdiách; v r. 1893 bol na Viedenskej univerzite promovaný za doktora posvätnej teológie.
Bol kaplánom vo Zvolenskej Slatine, Krupine a Novej Bani, od r. 1895 v Prievidzi, kde sa v r. 1901 stal správcom farnosti a potom v Mošovciach.V r. 1902 sa stal správcom farnosti v Brezne nad Hronom a ešte v tom roku v Brehoch. Ako známy pansláv musel znášať mnohé príkoria zo strany svetskej i cirkevnej vrchnosti. Na radu F. R. Osvalda odišiel v r. 1903 do Ameriky. Jeho jediným pôsobiskom bola Farnosť sv. Štefana v Plymouthe, PA (1903-1923). Stal sa horlivým a príkladným kňazom. Zaslúžil sa o to, že jeho farnosť dala Cirkvi osem kňazov a štrnásť rehoľných sestier. Postaral sa o opravu a skrášlenie kostola, vybudoval novú školu, faru a pre rehoľné sestry z Kongregácie sv. Cyrila a Metoda kláštor.
Bol spoluzakladateľom a propagátorom nadácie Kňazský spolok pokladnice sv. Antona, úradne schválenej v máji 1905; z nej sa financovali mnohé cirkevné podujatia, ako aj výchova slovenského kňazského i rehoľného dorastu. Spolu s M. Jankolom, A. Pavčom a J. Murgašom predložil v r. 1909 Piovi X. žiadosť o schválenie Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda v USA a bol jej oduševneným podporovateľom. V r. 1920 niektoré slovensko-americké spolky vyvinuli iniciatívu, aby ho na Slovensku vymenovali za biskupa, ale vtedajšia československá vláda blokovala jeho nomináciu, lebo je vraj „monarchista“.
Napísal množstvo článkov a náboženských úvah do americko-slovenských periodík. Pozoruhodné sú najmä jeho príspevky z rokov 1919-1920, v ktorých pranieroval výčiny pokrokárov a voľnomyšlienkarov, šíriacich na Slovensku „nenávisť voči katolicizmu a oslavovanie husitizmu“. Do slovenčiny preložil Goffinovo dielo Postila, ktoré vyšlo aj na Slovensku ako podielová kniha Spolku sv. Vojtecha.

Pramene:

nekrológy: Jednota 14.11. a 28.11.1923; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Paučo, J.: Slovenskí priekopníci v Amerike. Middletown, PA, 1972, s. 45-50; arevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Mošovce 1901 - - 1901 - - Dianiška, Alexander administrátor
Brehy 1902 - - 1903 - - Dianiška, Alexander farár


Stručná bibliografia:

Preklady

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1022596Goffiné, Leonhard,1648-1719Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov1908

Príspevky v knihách

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1022596Goffiné, Leonhard,1648-1719Kresťansko-katolícka Poučná kniha, čili, Krátky výklad všetkých nedeľných i sviatočných čítaní a evangelií, jako i z nich vyplývajúceho učenia viery a mravov1908