logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDessewffy, Alexander, st.

Životopisné dáta:

* nar. 3.6.1834 Bratislava, ord. 9.8.1857, +5.12.1907 Budapešť

Životopis:

Otec Anton, šľachtic, veľkostatkár, temesský podžupan, matka Zuzana, rod. Koppanerová, študoval v Sabinove, Košiciach, Gyöngyösi, Jágri, kde 1852 maturoval, teológiu v Ostrihome a na univerzite v Budapešti, 1857 vysvätený pre Jágerskú diecézu, kaplán Füzesabony, 1859 profesor filozofie a latinského jazyka na biskupskom lýceu v Jágri, 1860 prefekt v centrálnom seminári v Pešti, 1864 zastupujúci profesor pastorálnej teológie na Univerzite v Pešti, 1866 zastupujúci profesor pragmatickej histórie a štatistiky na právno - politickej fakulte v Jágri, na tej istej fakulte profesor vedeckej politiky a finančníctva, exhortátor na biskupskom lýceu, 3.7.1868 prijatý do Košickej diecézy, biskupský sekretár a člen konzistória, 1873 farár Sárospatak, 1875 dekan, 1877 biskupský komisár učiteľského ústavu v Sárospataku, 1882 vertéskeresztúrsky titulárny opát sv. Kríža, 1884 kanonik - magister st., diecézny hlavný školský inšpektor základných škôl, revízor prosynodálnych prác, člen skúšobnej komisie pre profesorov náboženstva pôsobiacich na stredných školách, 1886 – 1890 riaditeľ učiteľského ústavu a 1888 – 1890 riaditeľ dievčenskej ľudovej školy uršulínok v Košiciach, 1886 kanonik - katedrálny archidiakon, biskupský komisár reálnej školy v záležitostiach náboženstva a mravov, člen komisie správcovstva fondu vyslúžilých kňazov.
1890 csanádsky biskup, 1896 skutočný tajný radca, 1902 pápežský komorník a rímsky gróf.
Bol zakladateľom a predsedom Hornouhorského muzeálneho spolku roku 1872, podporovateľ a funkcionár košických spolkov: Katolícky tovarišský spolok, Župný osvetový spolok, základina Verejnej nemocnice; mecén cirkevných stavieb, škôl.
Dielo: Anschprache bei Gelegenheit der Übergabe… an Maria Abudantia Litschgi… Verdienstkreuzes m. D. Krone. Temesvár 1894; Ünnepi és alkalmi szent beszédei. Temesvár 1900, 334 s.; Facta arcis Patak. Temesvár 1901; Szentbeszéd a szatymázi kápolna szentelése alkalmával… Temesvár 1901; A 47. méhészeti vándorgyűlést üdvözlő beszéde. Temešvár 1902.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Sárospatak(Maďarsko) 1873 - - - - - Dessewffy, Alexander, st. farár