logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDérer, Vavrinec

Iné mená:

Dérer Vavrinec

Životopisné dáta:

* 1809 – † 1877, Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1832 vysvätený za kňaza. Primície odbavil na Španej Doline 5. februára 1832.
Bol kaplánom v Dobrej Nive, potom prebendátom, kaplánom v Detve a Novej Bani. V r. 1842 bol farárom v Radvani a hneď nato vo Veľkom Poli. Za košútovskej éry ho zajali a odviedli do Komárna, kde ho odsúdili spolu s rechtorom na smrť a mal byť popravený. Potom to oddialili a odviedli ho do Aradu, kde sa po kapitulácii oslobodil. Príčina bola, že keď prišli Košúthovci do V. Poľa, niekto zvonil na poplach. V r. 1850 bol vyznamenaný zlatým krížom za zásluhy. V r. 1857 sa stal farárom v Hliníku, kde aj zomrel.
Uverejňoval kázne v Radlinského Pokladoch kaz. rečníctva.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Dobrá Niva 1832 sp. - - - - Dérer, Vavrinec kaplán
Detva 1836 sp. - - - - Dérer, Vavrinec kaplán
Krupina 1837 sp. - 1838 sp. - Dérer, Vavrinec kaplán
Veľké Pole 1842 - - 1857 - - Dérer, Vavrinec farár
Radvaň 1842 - - 1842 - - Dérer, Vavrinec administrátor
Nová Baňa 1842 sp. - - - - Dérer, Vavrinec kaplán
Hliník nad Hronom 1857 - - 1878 - - Dérer, Vavrinec farár