logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDérer, Anton

Iné mená:

Derer Antonius.

Životopisné dáta:

* Janova Lehota, okr. Žiar nad Hronom – † 10. januára 1773, Handlová

Životopis:

Ako chovanec seminára sv. Štefana sa stal v r. 1744 bakalárom a v r. 1745 magistrom filozofie. Na teológiu bol poslaný do alumnátu budínskeho Széchényiana, kde nastúpil 2. novembra 1746. Za kňaza bol vysvätený 16. júna 1748 a 30. októbra ho poslali za kaplána do rodiska. Odtiaľ bol 12. septembra 1750 ustanovený za farára v Handlovej. Za neho sa v r. 1754 zrútil veľký oltár počas celebrovania. Odtiaľ prešiel 8. novembra 1756 do Nemeckého Pravna, ale 12. októbra 1766 sa vrátil do Handlovej, kde zomrel. Zanechal testament.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Handlová 1750 sept. 12. 1756 - - Dérer, Anton farár
Nitrianske Pravno 1756 nov. 8. 1766 okt. 12. Dérer, Anton farár
Handlová 1766 okt. 12. +1773 jan. 10. Dérer, Anton farár