logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDemeter (Selce, 1406)

Iné mená:

Demetrius. Demeter

Životopisné dáta:

15. storočie

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1406 bol kňazom v Zelce, terajších Selciach. Spomína sa ešte aj v r. 1420.

Pramene:

Schematismus historicus Dioecesis Neosoliensis 1876, 202; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1406 sp. - - - - Demeter (Selce, 1406) farár