logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDávid, Jozef

Iné mená:

Dávid, Josephus

Životopisné dáta:

*1780 - + 29.August 1833

Životopis:

Jozef Dávid sa narodil 10. februára 1780 v Žiline. Štúdiá absolvoval na gymnáziu v Žiline. Stredoškolské štúdiá absolvoval sčasti v Bratislave a opäť v Žiline. Medzi členov kléru Nitrianskej diecézy bol prijatý v septembri 1797. Filozofické a teologické štúdiá spolu s kňazskou formáciou absolvoval v Kňazskom seminári svätého Ladislava v Nitre. Ovládal slovenský a nemecký jazyk. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 4. apríla 1803 v Nitre z rúk PhDr. ThDr. Františka Fuchsa (1744–1807), biskupa Nitrianskej diecézy (1787–1804), 8 začal pôsobiť vo funkcii kaplána v Papradne (okr. Považská Bystrica), potom ako správca farnosti v Bytčici (1804–1810).
Odtiaľ prešiel 13. februára 1810 do Rakovej. Inštalovaný bol prostredníctvom Juraja Géciho, dištriktuálneho dekana dekanátu Čadca. V Rakovej pôsobil až do svojej smrti 29. augusta 1833.

Pramene:

Schem. Nitr. diecéze z r. 1836

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Papradno 1803 - - 1804 - - Dávid, Jozef kaplán
Bytčica 1804 - - 1810 - - Dávid, Jozef farár
Raková 1810 - - +1833 aug. 29 Dávid, Jozef farár