logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDankovič, Ján

Iné mená:

Dankovics Joannes.

Životopisné dáta:

* ? Koválovec, okr. Skalica – † 9. marca 1737, Radošovce, okr. Skalica

Životopis:

Pochádzal z Malého Koválovca v Nitrianskej župe, ako svetský študent bol v r. 1698 bakalárom a v r. 1699 magistrom filozofie. Tri ročníky teológie ukončil v r. 1701 v seminári sv. Vojtecha, štvrtý ročník v seminári sv. Štefana, 2. apríla 1702 bol vysvätený za kňaza. V tom roku bol ustanovený za farára v Kostolnej, teraz Kostolná Ves. Odtiaľ bol 7. mája 1703 ustanovený do Diviackej Novej Vsi. Nato prešiel 13. mája 1710 do Vesteníc, potom 18. januára 1716 do farnosti mestečka Radošovce, kde v r. 1731 vykonal František Ziči vizitáciu. Tam aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Kostolná Ves 1702 júl 8. 1703 máj 7. Dankovič, Ján farár
Diviaky nad Nitricou 1703 máj 7. 1710 máj 13. Dankovič, Ján farár
Horné Vestenice 1710 máj 13. 1716 jan. 18. Dankovič, Ján farár
Radošovce 1716 jan. 18. +1737 mar. 9. Dankovič, Ján farár