logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovDaniš, Štefan (1797-1879)

Iné mená:

Danišš Štefan; Daniss Stephanus.

Životopisné dáta:

* 29. mája 1797 – † 1. januára 1879, Beňuš, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1826 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom vo Valaskej, Badíne, Horných Hámroch, Vyhniach, Žarnovici, Novej Bani a Banskej Bystrici. Potom bol správcom farnosti v Medzibrode, Jalnej a Moštenici, opäť kaplánom v Prievidzi, správcom farnosti v Oslanoch a znovu kaplánom v Chrenovci. V r. 1839 bol správcom farnosti v Badíne, od r. 1840 farárom v Čiernom Balogu, od r. 1844 v Bacúrove, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v r. 1870. Zomrel v Beňuši.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1828 sp. - - - - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Horné Hámre 1829 sp. - - - - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Vyhne 1830 sp. - - - - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Nová Baňa 1832 sp. - 1833 sp. - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Nová Baňa 1834 sp. - 1835 sp. - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Banská Bystrica 1836 sp. - - - - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Prievidza 1837 sp. - 1838 sp. - Daniš, Štefan (1797-1879) kaplán
Oslany 1838 - - 1838 - - Daniš, Štefan (1797-1879) administrátor
Čierny Balog 1840 - - 1844 - - Daniš, Štefan (1797-1879) farár
Badín 1840 - - 1840 - - Daniš, Štefan (1797-1879) administrátor
Bacúrov 1844 - - 1870 - - Daniš, Štefan (1797-1879) farár


Stručná bibliografia:

Autor článkov

Por. č.ČasopisRok ČísloZodpovednosťNázov
44248Cyrill a Method18512Št. Daniš, farář. Osvědčení.