logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCzabaffy, Martin

Iné mená:

Czabaffy Martinus.

Životopisné dáta:

* 1657 – † po r. 1732, Hybe, okr. Liptovský Mikuláš

Životopis:

22. apríla 1686 bol ustanovený za farára v Nižnej nad Oravou. Nato 1. februára 1688 prijal nejakú farnosť v Oravskej župe, ktorej názov nie je zaznačený. Odtiaľ v mesiaci apríli 1689 prešiel do Dolného Kubína. Potom bol 2. apríla 1692 ustanovený za farára v Hybiach, kde znášal mnoho ťažkostí. Nekatolíci augsburského vyznania v r. 1704 znovu vtrhli do starobylého kostola a farára vylúčili. Dostával desiatok od mesta. V r. 1709 boli nekatolíci vyhnaní z kostola do svojej modlitebne a farár sa vrátil. V r. 1725 sa na 4. zasadnutí zvýšilo benefícium, ale desiatky ešte boli sťahované. V r. 1729 dostal koadjútora Jána Baroša. Vizitátor Ján Ujvendéghy v r. 1732 povedal o farárovi: že má 75 rokov, tam (rozumej v Oravskej župe v duchovnej správe) 46 rokov.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nižná 1686 apr. 22. 1689 apr. - Czabaffy, Martin farár
Dolný Kubín 1689 apr. - 1692 apr. 2. Czabaffy, Martin farár
Hybe 1692 apr. 2. 1704 - - Czabaffy, Martin farár