logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCytharetus, Tomáš

Iné mená:

Cytharetus Thomas. Cytharetus Tomáš

Životopisné dáta:

16. storočie

Životopis:

Od r. 1559 do r. 1560 bol farárom v Turčianskom Svätom Petri. Michal Szegedy na vizitácii v r. 1560 povedal o ňom: ženatý, malý, čierny, nič nevediaci, ale dobrý. Prijímať dáva pod obojím, pretože si to žiadajú jeho patróni (Dávidovci). Sľúbil poslušnosť.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Turčiansky Peter 1559 - - 1560 sp. - Cytharetus, Tomáš farár