logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCvinček, Ján

Tituly:

národovec

Životopisné dáta:

* 29. júna 1868, Olešná, okres Čadca – † 13. februára 1932, Divina, okres Žilina

Životopis:

Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Žiline, Ako kaplán pôsobil v Rosine, potom v Kolároviciach a v Kysuckom Novom Meste, kde bol neskôr aj správcom farnosti. Od roku 1899 bol administrátorom. V roku 1909 sa stal farárom vo Veľkej Divine (dnes Divina) a túto funkciu zastával až do smrti.
Nestaral sa len o duchovný, ale aj o hmotný život farníkov. Ľudí učil hospodáriť, včeláriť i pestovať ovocné stromy. Naučil ich pestovať pšenicu.
Zakladal rozličné spolky – Spolok Božského Srdca, Ružencový spolok, ba aj Spolok miernosti. V Spolku svätého Vojtecha bolo z Veľkej Diviny evidovaných 350 členov. Založil aj Gazdovský spolok a v roku 1912 aj Kresťanské potravinárskej družstvo.
Staral sa o cirkevné školstvo.
Bol výborným, výrečným i prísnym kazateľom.
Farníkov viedol v súlade so svojím hlbokým národným cítením. Šíril slovenské knihy, kázal a rečnil v rodnej reči, nacvičoval slovenské piesne, a tak prispieval k prebúdzaniu národného povedomia. Takto sa stal terčom útokov zo strany maďarskej vrchnosti.
Nacvičením „Pastierskej hry“ v roku 1896 vytvoril základy pre vznik ochotníckeho divadla v Kysuckom Novom Meste.

Pramene:

Prikryl, P.: Lexikón katolíckych duchovných Žiliny, Žilina 2014, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Rosina 1893 - - 1893 - - Cvinček, Ján kaplán
Kolárovice 1893 - - 1894 - - Cvinček, Ján kaplán
Kysucké Nové Mesto 1894 - - 1898 - - Cvinček, Ján kaplán
Kysucké Nové Mesto 1898 apr. 9. 1899 - - Cvinček, Ján administrátor
Divina 1899 - - +1932 febr. 13. Cvinček, Ján administrátor, farár