logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCvinček, Andrej

Tituly:

kanonik, apoštolský protonotár, politik

Životopisné dáta:

* 27. novembra 1880, Olešná, okr. Čadca – † 16. mája 1949, Nitra

Životopis:

Študoval na gymnáziu v Žiline, Nitre a Ostrihome. Teológiu absolvoval na univerzite v Budapešti. Kňazskú vysviacku prijal v r. 1904. Ako kaplán pôsobil v Novákoch, v r. 1906 v Hornej Súči, v r. 1908 v Zákopčí, v r. 1909 v Čápore. Od r. 1910 bol administrátorom farnosti v Mojtíne, od r. 1915 kaplánom v Divine, od r. 1917 administrátorom farnosti v Krásne nad Kysucou, kde pôsobil od r. 1926 ako farár. Vtedy bol vymenovaný za nitrianskeho kanonika, v r. 1937 za pápežského preláta, v r. 1938 za apoštolského protonotára, v r. 1940 ho vymenovali za kanonika-lektora.
V čase Rakúsko-Uhorska patril ku skupine slovenských, národne uvedomelých kňazov. Prispieval do slovenskej tlače, venoval sa ovocinárstvu a záhradníctvu. Bol aktívnym členom Spolku sv. Vojtecha a po prevrate sa ako člen výboru zaslúžil o obnovenie jeho činnosti. Zapojil sa aj do politického života. Najprv bol prívržencom autonomistickej Slovenskej ľudovej strany. V polovici r. 1925 stál pri zrode pobočky Československej strany lidovej na Slovensku, vedenej Martinom Mičurom, a dostal sa do jej predsedníctva. Od 5.12.1928 až do konca r. 1938 bol poslancom tejto strany v Krajinskom zastupiteľstve.
Mal kritický vzťah k prvej Slovenskej republike a zapojil sa do odbojovej činnosti. V r. 1944 ho kooptovali ako náhradného člena ilegálnej Slovenskej národnej rady. Po obnovení ČSR sa stal členom Demokratickej strany, ako predstaviteľ jej katolíckeho krídla. V r. 1945-1946 bol poslancom Dočasného Národného zhromaždenia v Prahe, súčasne zastával funkciu jeho podpredsedu. Účasť v politike mu arcibiskup Karol Kmeťko toleroval (nazýval ho Fabius Cunctator - nerozhodný, váhavý charakter). Zúčastňoval sa porád katolíckeho krídla Demokratickej strany o jeho osamostatnení a o vytvorení strany pre slovenských katolíkov. Bol jedným z iniciátorov a signatárov tzv. Aprílovej dohody z 30. marca 1946.
Po volbách r. 1946 dostala Demokratická strana 62 % hlasov i vďaka hlasom slovenských katolíkov. Stal sa poslancom Slovenskej národnej rady a jej podpredsedom. Komunistická strana v snahe eliminovať víťazstvo demokratov na Slovensku pomocou Štátnej bezpečnosti vykonštruovala v septembri 1947 tzv. protištátne sprisahanie. Útok smeroval proti katolíckemu krídlu Demokratickej strany. Ohrozená bola aj Cvinčekova pozícia, lebo bezpečnosť zatkla jeho osobného tajomníka Jozefa Bystrického. Po komunistickom štátnom prevrate sa vzdal členstva v Slovenskej národnej rade.

Pramene:

Ľudová politika, 6.12.1928 a 27.11.1930; Reprezentačný lexikón Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava 1936, s. 52; Pöstényi, J.: Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava 1930, s. 61,63; Letz, R.; Slovensko v rokoch 1945-1948. Bratislava 1994, s. 30, 32, 34, 35, 49, 165, 185, 192; Vnuk, F.; Slovensko v rokoch 1945-1948. 1. diel, Toronto-Svätý Jur 1994, s. 109, 8,137,145,213,215,219, 232,223,295; 2. diel, Toronto - Svätý Jur 1995, s. 23, 48, 229, 278; Barnovský, M.; Na ceste k monopolu moci. Bratislava 1993, s. 76-80.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nováky 1904 - - 1906 - - Cvinček, Andrej kaplán
Horná Súča 1906 - - 1908 - - Cvinček, Andrej kaplán
Zákopčie 1908 - - 1909 - - Cvinček, Andrej kaplán
Cabaj-Čápor 1909 - - 1909 - - Cvinček, Andrej kaplán len 2 týždne
Podhorany 1909 - - 1910 - - Cvinček, Andrej administrátor
Mojtín 1910 - - 1915 - - Cvinček, Andrej administrátor
Divina 1916 - - 1917 - - Cvinček, Andrej kaplán
Krásno nad Kysucou 1917 - - 1926 - - Cvinček, Andrej administrátor, farár
Nitra 1926 - - - - - Cvinček, Andrej kanonik