logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsongrády, Štefan

Životopisné dáta:

* 7. decembra 1863, Nový Tekov, okr. Levice – † 17. januára 1931, Špania Dolina, okr. Banská Bystrica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1888 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Tajove a Selciach, potom správcom farnosti v Motyčkách, znovu kaplánom v Chrenovci, Oslanoch, Horných Opatovciach a Detvianskej Hute. V rokoch 1899-1902 bol farárom v Bacúrove. Od r. 1902 pôsobil v Španej Doline, najprv ako administrátor, od r. 1903 ako farár. Bol to vzorný kňaz, ktorý si dobre konal povinnosti. Tam aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.
https://xaver.sk/1859-1914-do-1-svetovej-vojny

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Motyčky 1891 - - 1891 - - Csongrády, Štefan administrátor
Bacúrov 1896 - - 1903 - - Csongrády, Štefan farár
Slovenská Ľupča 1897 - - 1897 - - Csongrády, Štefan administrátor
Špania Dolina 1903 - - 1931 - - Csongrády, Štefan farár