logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsereney, Michal

Iné mená:

Csereney, aut Cherenenus Michael. Cherenenus, či Csereney Michal.

Životopisné dáta:

17. st.

Životopis:

Medzi rokmi 1630 a 1634 sa objavuje ako farár v Selci. 4. a 5. októbra prvšieho roka bol prítomný na Trnavskej synode, slávenej Petrom Pázmaňom. O ktorom Martin Apáthi vo vizitácii neskoršieho roka povedal: „Hovorí sa, že je katolík. Vyčítal som mu, prečo škola nemá rektora? Škriepny, zriedka celebruje omšu. Prikázal som mu prepustiť družku, inak bude potrestaný podľa vzoru druhých.“

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Selce 1630 - - 1634 sp. - Csereney, Michal farár