logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCsászik, Štefan

Iné mená:

Czászik Štefan

Tituly:

Mons.

Životopisné dáta:

* 16. augusta 1877, Budapešť – † 10. marca 1962, Balatonszegert, Maďarsko

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1902 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Brezne a Novej Bani. V rokoch 1904-1908 bol aktuárom a ceremoniárom na biskupskom úrade, od r. 1908 bol prefektom a špirituálom seminára, v r. 1909 dosiahol doktorát teológie. Od r. 1915 bol profesorom náboženstva na dievčenskom gymnáziu, v r. 1917 katedrálnym kazateľom, v r. 1918 pápežským komorníkom. V r. 1919 bol prepustený do Maďarska, neskôr sa stal farárom v Kaposváre.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brehy 1903 - - 1903 - - Császik, Štefan farár