logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCorneli, Ján Štefan

Iné mená:

Corneli Joannes, Stephanus. Cornelius Ján

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

17. mája 1672 bol ustanovený za farára v Slaskej, potom bol 13. októbra 1673 ustanovený do farnosti mestečka Pojnik. 13. decembra 1673 prijal farnosť Sása s Babinou, 11. mája 1679 prešiel do Gbel, nato bol 17. apríla 1686 ustanovený v Šaštíne. V ustanovujúcom protokole o ňom stojí: „veľmi nevďačný“. Kde zastával aj hodnosť dekana, v r. 1689 začal písať matriky. Pracoval až do r. 1697.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slaská 1672 máj 17. 1673 okt. 13. Corneli, Ján Štefan farár
Poniky 1673 okt. 13. 1673 dec. 13. Corneli, Ján Štefan farár
Babiná 1673 dec. 13 - - - Corneli, Ján Štefan farár
Sása 1676 - - 1688 - - Corneli, Ján Štefan farár
Gbely 1679 máj 11. 1686 - - Corneli, Ján Štefan farár V Nem94 nepresne
Šaštín 1686 apr. 17. 1697 - - Corneli, Ján Štefan farár