logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Čižmár, Marián

Tituly:

Mons., Doc. ThDr., náboženský spisovateľ, historik

Životopisné dáta:

* 1. novembra 1953, Belá nad Cirochou, okr. Snina

Životopis:

Základnú školu navštevoval v rodisku a Snine, kde aj zmaturoval (1968-1971). Teológiu študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1971-1976) a na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove (1992-1996). Doktorát teológie získal v Krakove (1998). Za kňaza ho vysvätili 6. júna 1976 v Bratislave.
Od r. 1976 pôsobil v Košickej diecéze ako kaplán v Jankovciach (1976), Humennom (1977), Zborove (1979), vo Vranove nad Topľou (1981) a v Trebišove (1982). Ako duchovný správca účinkoval vo farnosti Ohradzany (1984), v Nižnom Medzeve (1988), vo Vyšnom Klátove (1990), ako farár v Stropkove (1991) a v Ražňanoch (1994). V rokoch 1990-1991 bol členom Diecéznej kňazskej rady a členom Zboru konzultorov. Zároveň vykonával funkciu biskupského sekretára a notára Košického diecézneho tribunálu, v r. 1992-1994 aj funkciu promótora justície.
V rokoch 1991-1994 bol špirituálom v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule i odborným asistentom teológie duchovného života a pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. V rokoch 1996-1999 pôsobil ako archivár na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Noviciát v reholi piaristov absolvoval v rokoch 1995-1996 v Nitre a Ríme, dočasné sľuby zložil 22. augusta 1999 v Nitre. Od r. 2000 do 30. júna 2005 pôsobil ako administrátor farnosti Vyšný Hrušov. Od 1. júla 2005 spravoval farnosť Ptičie. Na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity prednášal dogmatickú teológiu. V r. 2014 je správcom duchovného pastoračného centra v Stakčíne, filiálke farnosti Snina.
V literárnej tvorbe sa zameriava na náboženské témy, zvlášť na cirkevnú biografickú spisbu. Pred r. 1989 vydal samizdatovým spôsobom trojzväzkové Homílie na nedele a sviatky (A, B, C). V čase pôsobenia na Spišskej Kapitule zostavil z rozličných prameňov sériu prednášok z Nového zákona pod názvom Evanjeliá, Skutky apoštolov (Spišské Podhradie 1992, skriptum). Profily význačných osobností náboženského života (sv. Ignác Antiochijský, sv. Alojz Gonzaga, sv. košickí mučeníci, Ján Hollý, Gregor Sorger, Konštantín Schuster, Augustín Fischer-Colbrie, Alojz Tkáč) uverejnil v zborníkoch a náboženských časopisoch (Duchovný pastier, Liturgia, Rodinné spoločenstvo, Viera a život). Vydal monografiu Štefan Onderčo - kňaz, rodoľub a politik (Prešov 1995).
Z jeho ďalších samostatných prác: Sv. Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo (Prešov 1997), Hlásal radostnú zvesť chudobným. Náčrt spirituality biskupa ThDr. Augustína Fischera Colbrieho 1863-1925 (Levoča 1998); Generál piaristov z Plavča. Niekoľko kapitol zo života P. Vincenta Tomeka SchP, 1892-1986 (Levoča 1999). K sérii biografických prác patrí aj životopisná monografia zakladateľky rehoľnej kongregácie piaristiek Bl. Paula Montal 1799-1889, zakladateľka Kongregácie sestier piaristiek (Levoča 1999, preklad z poľštiny). K prácam z oblasti cirkevných dejín patrí štúdia Niekoľko kapitol z dejín obce a farnosti Ohradzany (v zborníku Annales Dioecesis Cassoviensis 1994, Košice 1994). Príspevkom k dejinám farnosti a mesta Veľký Šariš, ako aj k dejinám spirituality na Slovensku je monografia Starobylý a pútnický Veľký Šariš (Levoča 1999).

Pramene:

Schematizmus Spišskej diecézy 1992. Levoča 1992, s. 21-22; Schematizmus Košickej arcidiecézy 1998. Prešov 1998, s. 7, 121; Annales Dioecesis Cassoviensis 1994. Košice 1994, s. 101, 114, 304; Potemra, M.: O živote a diele Štefana Onderču. Verbum, r. 6,1995, č. 3, s. 174-176; Fiesta en Roma. Annuariode la Orden de las Escuelas Pías 1996. Madrid 1996, s. 25, 30.
https://www.farnost-pticie.sk/Historia.html [20.2.2024]

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Jankovce 1976 - - 1977 - - Čižmár, Marián kaplán
Jankovce 1976 - - 1977 - - Čižmár, Marián kaplán
Humenné 1977 - - 1979 - - Čižmár, Marián kaplán
Humenné 1977 - - - - - Čižmár, Marián kaplán
Zborov 1979 - - 1981 - - Čižmár, Marián kaplán
Vranov nad Topľou 1981 - - 1982 - - Čižmár, Marián kaplán
Trebišov 1982 - - 1984 - - Čižmár, Marián kaplán
Ohradzany 1984 - - 1988 - - Čižmár, Marián administrátor
Nižný Medzev 1988 - - 1990 - - Čižmár, Marián administrátor
Vyšný Klátov 1990 - - 1991 - - Čižmár, Marián administrátor
Stropkov 1991 - - 1991 - - Čižmár, Marián farár
Spišská Kapitula 1991 - - 1994 - - Čižmár, Marián špirituál
Ražňany 1993 - - 1995 - - Čižmár, Marián farár
Rím 1995 - - 1999 - - Čižmár, Marián študijný pobyt
Piaristov 1999 - - 2000 - - Čižmár, Marián rehoľa
Vyšný Hrušov 2000 - - 2005 - - Čižmár, Marián farár
Ptíčie 2005 - - 2013 - - Čižmár, Marián farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
479695Čižmár, MariánŠtefan Onderčo1995
627249Čižmár, MariánSvätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo1997
16179Čižmár, MariánHlásal radostnú zvesť chudobným1998
644056Čižmár, MariánStarobylý a pútnický Veľký Šariš1999
287003Čižmár, MariánKrása Karmelu v Gaboltove2001
287590Čižmár, MariánTy, moja rodná Belá...2001
627303Čižmár, MariánKalazanského Zbožné školy v Sabinove2001
6738Čižmár, MariánĽudia, udalosti a história Vyšného Hrušova2003
6757Čižmár, MariánDejiny košického arcibiskupstva II. : Rehoľný život na území košického arcibiskupstva2004
20467Čižmár, MariánPastier, ktorý dal život za ovce2004
6849Čižmár, MariánPásli zverené im stádo.2006
6853Čižmár, MariánKrása Karmelu v Gaboltove2006
218829Čižmár, MariánPtičie, obec v malebnom údolí Ptavky. 2008
1048135Čižmár, MariánSvätý Ondrej Apoštol. 2011
875788Čižmár, MariánJozef Čársky (1886 - 1962)2012
1043983Čižmár, MariánKardinál Jozef Tomko – Život v službe evanjelia2018
1065741Čižmár, MariánArcibiskup Bernard Bober2020