logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCinko, Andrej

Iné mená:

Cipko Ondrej, Cinko Andreas

Životopisné dáta:

* 10. novembra 1834, Rajec nad Rajčiankou, okr. Žilina – † 4. augusta 1898, Horná Lehota, okr. Brezno

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1858 vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Uherciach, Oslanoch, Chrenovci a Zvolene. V r. 1866 bol správcom farnosti v Žarnovici, od r. 1867 farárom v Hornej Lehote, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1860 sp. - - - - Cinko, Andrej kaplán
Žarnovica 1862 sp. - 1866 sp. - Cinko, Andrej kaplán
Žarnovica 1866 - - 1867 - - Cinko, Andrej administrátor
Horná Lehota 1867 - - 1898 - - Cinko, Andrej farár