logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČillík, Jozef

Iné mená:

Csillik Josephus

Životopisné dáta:

* 23. októbra 1784, Staré Hory, okr. Banská Bystrica – † 22. februára 1861

Životopis:

V r. 1809 bol kaplánom v Chrenovci, potom vo Svätom Kríži. Od r. 1811 pôsobil v Brehoch, najprv ako administrátor, od r. 1813 ako farár. V rokoch 1820-1824 bol farárom v Kľaku, v rokoch 1824-1831 v Čiernom Balogu, v rokoch 1831-1833 v Selciach. Od r. 1833 pôsobil v rodných Starých Horách, kde sa r. 1841 zriekol benefícia. V r. 1842 bol správcom farnosti vo Vrícku, v rokoch 1843-1845 v Slovenskom Pravne, v rokoch 1845-1850 v Močiari. V r. 1850 bol dišpenzovaný od dušpastierskej služby, od r. 1851 žil na dôchodku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Brehy 1811 - - 1820 - - Čillík, Jozef miestny kaplán
Kľak 1820 - - 1824 - - Čillík, Jozef farár
Čierny Balog 1824 - - 1831 - - Čillík, Jozef farár
Selce 1831 - - 1834 - - Čillík, Jozef farár
Staré Hory 1833 - - 1842 - - Čillík, Jozef farár
Vrícko 1842 - - 1843 - - Čillík, Jozef administrátor
Slovenské Pravno 1843 - - 1845 - - Čillík, Jozef administrátor
Močiar 1845 - - 1850 - - Čillík, Jozef farár