logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČillík, František

Iné mená:

Franciscus Csillik

Životopisné dáta:

* 29. júna 1807, Staré Hory, okr. Banská Bystrica – † 18. októbra 1876, Jalná, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Bol synovcom Jozefa Čillíka, farára v Čiernom Balogu. Po skončení teologických štúdií bol v r. 1830 vysvätený za kňaza. Primície si odbavil na prvom kaplánskom mieste v Čiernom Balogu u svojho ujca. Ako kaplán pôsobil v Čiernom Balogu, Žarnovici, Svätom Kríži, Detve. Potom bol správcom farnosti v Ľubietovej, kaplánom v Španej Doline a Kremnici, administrátorom v Turčianaskom Michale, kaplánom v Kremnici. V rokoch 1841-1843 bol farárom v Slovenskom Pravne, od r. 1843 pôsobil v Jalnej pri Trnavej Hore, kde aj zomrel.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žarnovica 1832 sp. - 1833 sp. - Čillík, František kaplán
Detva 1834 sp. - 1835 sp. - Čillík, František kaplán
Ľubietová 1835 - - 1835 - - Čillík, František administrátor
Kremnica 1837 sp. - 1838 sp. - Čillík, František kaplán
Turčiansky Michal 1840 - - 1840 - - Čillík, František administrátor
Slovenské Pravno 1841 - - 1843 - - Čillík, František farár
Chrenovec - Brusno 1842 sp. - - - - Čillík, František kaplán
Trnavá Hora 1843 - - 1877 - - Čillík, František farár