logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČičmanec, Jozef

Tituly:

honorárny dekan

Životopisné dáta:

* 2. novembra 1948, Veľké Janíkovce, dnes mestská časť Nitry

Životopis:

Jeho rodičia sa neskôr presťahovali do Čavoja v prievidzskom okrese. Po skončení gymnázia študoval na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde ho 17. júna 1972 vysvätili za kňaza. Primície slávil 25. júna 1972 v Čavoji. Ako kaplán pôsobil v rokoch 1972-1974 v Žiline, v rokoch 1974-1976 v Trenčíne, v rokoch 1976-1977 v Rajci. V rokoch 1977-1989 spravoval farnosť Belá pri Varíne. V r. 1989 bol začas duchovný správca farnosti Nitra-Kalvária. Po jej vrátení misionárom Spoločnosti Božieho Slova pôsobil rok v Moravskom Lieskovom, a ďalší rok v Čiernom pri Čadci. Od r. 1991 spravoval plných dvadsať rokov farnosť Brodno pri Žiline. V r. 2011 odišiel na odpočinok.

Pramene:

Schematizmus nitrianskej diecézy 1996, s. 124; www.dcza.sk/sk/schematizmus/knazi
Schematizmus nitrianskej diecézy 2006. LÚČ Bratislava pre BÚ Nitra, s. 131.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1972 - - 1974 - - Čičmanec, Jozef kaplán
Trenčín 1974 - - 1976 - - Čičmanec, Jozef kaplán
Rajec 1976 - - 1977 - - Čičmanec, Jozef kaplán
Belá pri Varíne 1977 - - 1989 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
Dražovce 1989 - - 1989 - Čičmanec, Jozef duchovný správca aj Nitra-Kalvária
Moravské Lieskové 1989 - 1990 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
Čierne pri Čadci 1990 - - 1991 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti
Brodno 1991 - - 2011 - - Čičmanec, Jozef správca farnosti 2001 čestný dekan
2011 - - - - - Čičmanec, Jozef dôchodok