logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCibuľa, Jozef (1907-1991)

Tituly:

kňaz Nitrianskej diecézy, trpiteľ za vieru

Životopisné dáta:

* 7. mája 1907, Rybany, okr. Bánovce nad Bebravou – † 16. apríla 1991, Dohňany, okr. Púchov

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol 12. júna 1932 vysvätený v Nitre za kňaza. Rok bol kaplánom v Bošáci, rok v Bolešove. V r. 1934 sa stal správcom farnosti v Selci, potom striedal kaplánske miesta v Chlievanoch, Lietave, Nemšovej, v roku 1937 sa stal správcom farnosti Čavoj, v r. 1940 v Petroviciach, v tomto roku zložil prosynodálne skúšky. V r. 1945 sa stal správcom farnosti v Mojtíne. Z hlásenia púchovského farára na biskupský úrad vyplýva, že 15. januára 1953 nastúpil mojtínsky administrátor podľa rozsudku na trojmesačný výkon trestu v Ružomberku. Do pastorácie sa vrátil až v roku 1956 ako správca farnosti Liptovská Lužná, od roku 1958 pôsobil v Rabči na Orave a do svojej diecézy sa dostal až v roku 1969 ako správca farnosti Lazy pod Makytou. V roku 1972 ešte krátko pôsobil v Dohňanoch, aby potom odišiel do dôchodku, počas ktorého slúžil ako duchovný u Sestier sv. Františka v Turí a neskôr u Sestier sv. Vincenta v Mendrike. Od roku 1978 žil potom ako dôchodca v Považskej Bystrici, kde aj zomrel ako 84-ročný 16. apríla 1991.

Pramene:

Schematismus cleri dioecesis Nitriensis pro anno a Christo nato MCMXLVII, Nitra 1947, s. 137; Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 149; internetové zdroje, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 115.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Bošáca 1932 - - 1933 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Bolešov 1933 - - 1934 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Veľké Chlievany 1934 okt. - 1934 dec. - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Selec 1934 - - 1935 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Veľké Chlievany 1935 - - 1936 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Lietava 1936 - - 1936 po - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Nemšová 1936 po - 1937 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Čavoj 1937 - - 1940 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Petrovice 1940 - - 1944 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Fačkov 1944 - - 1945 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) administrátor
Mojtín 1945 - - 1953 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
1953 - - 1956 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) mimo pastorácie
Liptovská Lúžna 1956 - - 1958 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Rabča 1958 - - 1969 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) kaplán
Lazy pod Makytou 1969 - - 1972 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Dohňany 1972 - - 1973 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) správca farnosti
Turie 1973 - - 1975 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) duchovný správca sestier sv. Frant.
Mendrika 1975 - - 1978 - - Cibuľa, Jozef (1907-1991) duchovný správca sestier sv. Vincenta
Považká Bystrica 1978 - - +1991 apríl 16. Cibuľa, Jozef (1907-1991) dôchodok