logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChmela, Štefan

Tituly:

pedagóg, autor učebníc, trpiteľ za vieru.

Životopisné dáta:

* 26. júla 1906, Rohožník, okr. Malacky – † 7. decembra 1989, Beckov, okr. Nové Mesto nad Váhom

Životopis:

Stredoškolské vzdelanie nadobudol v Nitre, teologické štúdiá absolvoval v Nitre a Prahe. Dňa 29. júna 1931 ho v Nitre vysvätili za kňaza. V pastorácii pôsobil ako kaplán v Skačanoch a vo Veľkých Bieliciach (1931-1934). Potom zastával tieto funkcie: ceremoniár (1934-1936), aktuár Biskupského úradu v Nitre (1935-1936), špirituál Malého seminára (1936-1945), notár cirkevného súdu (1937), katechéta (1939), profesor náboženstva na strednej dievčenskej škole v Nitre (1940), examinátor profesorov náboženstva pre stredné školy (1940), riaditeľ dievčenského katolíckeho gymnázia (1944-1948), prefekt Malého seminára (1945-1949), člen skúšobnej komisie katechétov (1949), tajomník Spolku slovenských katechétov. Po násilnej zmene režimu sa stal správcom farnosti Horná Poruba (1950-1959). V r.1959-1963 ho nespravodlivo väznili a nemohol pôsobiť v pastorácii (nemal štátny súhlas). Potom sa stal kaplánom v Bánovciach nad Bebravou (1963-1967), správcom farnosti v Opatovej nad Váhom (1967-1986), prosynodálnym sudcom (1971), čestným kanonikom (1980), od r. 1986 žil na odpočinku v Charitnom dome v Beckove.
Napísal dizertačnú prácu Príkaz lásky k blížnemu v NZ so vzťahom na zákon Mojžišov (Bratislava 1944; v postgraduálnom štúdiu nepokračoval). Vydal Biblické dejiny: Starý zákon. Učebnica náboženstva pre druhú triedu stredných škôl (Trnava 1943); Biblické dejiny: Nový zákon. Učebnica pre tretiu triedu stredných škôl (Trnava 1943); Biblické dejiny: Starý a Nový zákon (Trnava 1948).

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 152; Bošácky, A. (Patka, A.): Charitas omnia vincit - Láska všetko premáha. In: Kona, M. M. - Kona, V.: Arcibiskup Dr. Karol Kmeťko. Cambridge, Ont. 1989, s. 205; Hetényi Varga, K.: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában 3. Lámpás Kiadó Abaliget, 1996, s. 556; Judák, V. - Danková, S.: Exodus. Nitra 1996, s. 22; Mikloško, F.: Nebudete ich môcť rozvrátiť. Bratislava 1991, s. 170; Radváni, H.: Bibliografia vydaní Spolku sv. Vojtecha v Trnave 1870-1994. Trnava 1996, s. 67-68; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1942, s. 150; Schematismus cleri dioecesis Nitriensis. Nitra 1947, s. 135; Schematizmus slovenských katolíckych diecéz. Bratislava - Trnava 1978, s. 310-311, Trpiaci svedkovia viery, GORAZD N. F., Kňazský Seminár Sv. Gorazda, Nitra 2018, s. 140.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Veľké Bielice 1931 po - 1934 - - Chmela, Štefan kaplán
Skačany 1931 - - 1931 po - Chmela, Štefan kaplán
Nitra 1934 - - 1936 - - Chmela, Štefan ceremoniár, aktuár BÚ
Nitra 1936 - - 1945 - - Chmela, Štefan špirituál Malého seminára 1937 notár Cirk. súdu, 1939 katechéta, 1940 prof. náb. gymn., examinátor, 1944-48 riad. gymn.
Nitra 1945 - - 1950 - - Chmela, Štefan prefekt Malého seminára 1946 riad. spoved. Mil. sestier, 1947 def. vinculi, 1949 člen skúšob. kom. katechetov
Horná Poruba 1950 - - 1959 - - Chmela, Štefan správca farnosti
1959 - - 1963 - - Chmela, Štefan mimo pastorácie
Bánovce nad Bebravou 1963 - - 1967 - - Chmela, Štefan kaplán
Opatová 1967 - - 1986 - - Chmela, Štefan správca farnosti 1971 prosynod. sudca, 1980 č. kanonik
Beckov 1986 - - +1989 dec. 7. Chmela, Štefan dôchodok CHD


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
419278Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Nový zákon)1943
918991Chmela, ŠtefanBiblické dejiny (Starý zákon)1943
943262Chmela, ŠtefanPríkaz lásky k blížnemu v NZ so vzťahom na zákon Mojžišov1944
476111Chmela, ŠtefanBiblické dejiny. (Nový zákon)1948
477182Chmela, ŠtefanBiblické dejiny1950