logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovChilko, Ján Imrich

Iné mená:

Chilkó Joannes, Emericus. Chilko Ján Imrich

Životopisné dáta:

* 1656, Prievidza – † 6. septembra 1734, Bojnice, okr. Prievidza

Životopis:

Študoval na Trnavskej univerzite, v r. 1682 sa stal bakalárom a v r. 1683 magistrom filozofie. Teológiu študoval v Seminári sv. Štefana kráľa, absolvujúc tretí ročník bol 26. marca 1687 vysvätený za kňaza a poslaný za prebendáta Ostrihomského arcibiskupstva. 2. júna 1688 bol ustanovený za farára v Slovenskom Pravne. Vo vizitácii konanej Imrichom Pongrácom v r. 1697 sa hovorilo, že má 37 rokov a za deväť rokov pôsobenia v tej farnosti obrátil 80 luteránov na vieru.
Nato bol 22. marca 1705 ustanovený do farnosti privilegovaného mestečka Prievidza. Bol prepoštom Prepozitúry sv. Augustína, v prítomnosti grófa Jána Pálffy bol 7. augusta 1718 ustanovený za bojnického farára.
František Ziči vo vizitácii, konanej 15. oktobra 1731 referuje o prepoštovi, že ako rektor kaplnky sv. Antona mal spravovať farnosť, no pre svoju slabosť mal dvoch kaplánov Michala Fábri a Vaneka. Už v r. 1732 zostavil testament.
Zomrel 6. septembra 1734 v Bojniciach vo veku 78 rokov (zápis v matrike).

Pramene:

Vet. Arch. intr. acta; Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Slovenské Pravno 1688 jún 21. 1705 mar. 22. Chilko, Ján Imrich farár
Prievidza 1705 mar. 22. 1713 aug. 7. Chilko, Ján Imrich farár
Bojnice 1718 aug. 7. +1734 sept. 6. Chilko, Ján Imrich farár