logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Červeň, Tomáš (1768-1814)

Iné mená:

Červen Tomáš. Cherven Tomáš

Životopisné dáta:

* 28. júla 1768 – † 18. novembra 1814, Detvianska Huta, okr. Detva

Životopis:

Vieme o ňom len toľko, že v r. 1796 bol kaplánom v Detve, potom v Detvianskej Hute, kde sa v r. 1803 stal farárom. Tam aj zomrel ako 46-ročný a tam je aj pochovaný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detvianska Huta 1804 - - +1814 - - Červeň, Tomáš (1768-1814) farár