logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČerný, František

Iné mená:

Cserni František. Cserny František

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* Miláno, Taliansko – † 18. júna 1818, Banská Bystrica

Životopis:

Pochádzal z Talianska. Teológiu skončil v r. 1779 ako bakalár. Bol kaplánom v Banskej Bystrici a Kremnici, v rokoch 1787-1795 farárom v Hornej Štubni. Od r. 1795 bol správcom farnosti v Kremnických Baniach, kde sa v r. 1800 stal dekanom dištriktu, v r. 1804 kanonikom banskobystrickej kapituly. Od r. 1807 bol prodirektorom Vysokej školy bohosloveckej, od r. 1809 správcom náboženských základín. Zomrel nečakane v spánku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Horná Štubňa 1787 - - 1803 - - Černý, František farár