logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČernák, Juraj

Iné mená:

Csernak Georgius. Csernak Juraj.

Životopisné dáta:

* 1677, Nemecké, dnes Nitrianske Pravno – † 1729, Nitrianske Pravno, okr. Prievidza

Životopis:

Študoval na trnavskej univerzite, v r. 1696 bol vyhlásený za bakalára a v r. 1697 za magistra filozofie. Ako bohoslovec štvrtého ročníka v seminári sv. Štefana bol 26. marca 1701 vysvätený za kňaza, a 19. mája t. r. ustanovený za farára v Koši, odtiaľ prešiel 1. novembra 1709 do Handlovej, potom 18. decembra 1716 do Nemeckého Pravna, kde zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Koš 1701 máj 19. 1709 nov. 1. Černák, Juraj farár
Handlová 1709 nov. 1. 1716 - - Černák, Juraj farár
Nitrianske Pravno 1716 dec. 18. 1729 - - Černák, Juraj farár