logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČernák, Ján (1794-1848)

Iné mená:

Čermák Ján. Csernák Joannes

Životopisné dáta:

* 13. januára 1794, Nemecké Pravno – † 7. marca 1848, Kremnické Bane, okr. Žiar nad Hronom

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1818 vysvätený za kňaza. Bol prebendátom, potom vychovávateľom v rodine Benických. V rokoch 1822-1824 bol kaplánom v Banskej Bystrici, v rokoch 1824-1826 prefektom seminára, v rokoch 1826-1829 suplujúcim profesorom gramatiky v Banskej Bystrici. V rokoch 1829-1832 bol farárom v Lúčkach, od r. 1832 v Kremnických Baniach, kde pôsobil až do svojej smrti.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Banská Bystrica 1823 sp. - - - - Černák, Ján (1794-1848) kaplán
Banská Bystrica 1827 sp. - 1830 sp. - Černák, Ján (1794-1848) kaplán
Lúčky (pri Kremnici) 1830 - - 1833 - - Černák, Ján (1794-1848) farár
Kremnické Bane 1832 - - 1848 - - Černák, Ján (1794-1848) farár