logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČermák, Juraj Jozef

Iné mená:

Csermák Georgius, Josephus.

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

Pochádzal zo Senice, na trnavskej univerzite bol v r. 1657 vyhlásený za bakalára a v r. 1658 za magistra filozofie. 26. júla 1667 bol ustanovený za farára v Prievidzi, kde pracoval až do r. 1689.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Prievidza 1667 júl 26. 1689 - - Čermák, Juraj Jozef farár