logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCeppan, Ignác

Iné mená:

Cepan Ignác

Životopisné dáta:

*31.októbra 1736 v Žiline - +22. októbra 1785 v Kláštore pod Znievom, okr. Martin

Životopis:

Nar. sa v Žiline 31.10.1736, otec Matej, matka Barbora. Ako mladík vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Študoval v Trnave a v Košiciach. Sedem rokov bol misionárom v Pezinku a Banskej Bystrici. Po zrušení Spoločnosti Ježišovej bol kaplánom v Banskej Bystrici, v r. 1772 – 1778 bol farárom v Tajove, od r. 1778 farárom v Kláštore pod Znievom, kde zomrel 22.10.1785. Pochoval ho Matej Trokan, hornoturčiansky dekan, farár v Martine.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Tajov 1772 - - 1778 - - Ceppan, Ignác kaplán miesta
Kláštor pod Znievom 1778 - - 1783 - - Ceppan, Ignác farár