logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČeman, Jozef

Životopisné dáta:

* 30. októbra 1921, Tuhár, okr. Lučenec – † 1. júla 2019, Vrícko, okr. Martin

Životopis:

Po ukončení teologických štúdií bol ordinovaný 30. mája 1948 za kňaza.
V r. 1948 bol kaplánom v Chrenovci, Hronci, Detve, potom v Prievidzi a Veľkom Poli. V rokoch 1949 – 1953 bol kaplánom vo Vrútkach, v rokoch 1953 – 1956 v Detve, v rokoch 1956 – 1958 v Krupine; v novembri 1958 až decembrí 1959 pôsobil v Hriňovej, v rokoch 1959 – 1963 bol kaplánom v Brezne, v r. 1963 v Banskej Bystrici. V rokoch 1964 – 1971 bol správcom farnosti Lopej; od r. 1971 spravoval farnosti Lutila a Slaská. V rokoch 1977 – 1988 spravoval farnosť Horná Ždaňa, pričom v rokoch 1986 – 1988 spravoval excurrendo Prochot, kde sa v r. 1988 stal administrátorom. V r. 1999 bol penzionovaný v Kláštore pod Znievom, no stal sa duchovným správcom DS Milosrdné sestry sv. Vincenta de Paul, Satmárky vo Vrícku. V r. 2013 mu bol udelený titul honorárneho dekana a v r. 2018 titul honorárneho kanonika. Tam žil aj na odpočinku a tam aj zomrel.
Pohreb sa konal 6. júla 2019, zádušnej svätej omši a následným pohrebným obradom v Kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Následne uložili telesné ostatky na miestnom cintoríne.
Je autorom meditácií Rozjímania o tajomstvách posvätného ruženca. Ako veľký ctiteľ Panny Márie a šíriteľ modlitby posvätného ruženca sa osobne vyznal, že to bola jeho najobľúbenejšia modlitba, práve pre svoju jednoduchosť a hĺbku. Rozjímania sú písané formou dialógu, vznikali ako rozhovor srdca s Ježišom a Máriou. Modlitebník obsahuje všetky tajomstvá posvätného ruženca: radosti, svetla, bolesti a spásy.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; internetové zdroje

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Chrenovec - Brusno 1948 - - 1948 po - Čeman, Jozef kaplán
Hronec 1948 po - 1948 po - Čeman, Jozef kaplán
Detva 1948 po - 1949 - - Čeman, Jozef kaplán
Prievidza 1949 - - 1950 - - Čeman, Jozef kaplán
Vrútky 1950 - - 1954 - - Čeman, Jozef kaplán
Detva 1954 - - 1957 - - Čeman, Jozef kaplán
Krupina 1957 - - 1960 - - Čeman, Jozef kaplán
Hriňová 1960 - - 1961 - - Čeman, Jozef kaplán
Brezno 1961 - - 1963 - - Čeman, Jozef kaplán
Banská Bystrica 1963 - - 1964 - - Čeman, Jozef kaplán
Lopej 1964 - - 1971 - - Čeman, Jozef správca farnosti
Lutila 1971 - - 1973 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Slaská
Slaská 1971 - - 1974 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Lutila
Kremnické Bane 1974 - - 1977 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Kunešov
Kunešov 1974 - - 1977 - - Čeman, Jozef správca farnosti aj Kremn. Bane
Horná Ždaňa 1978 - - 1988 - - Čeman, Jozef správca farnosti
Prochot 1986 - - 1988 - - Čeman, Jozef excurrendo zo Ždane
Prochot 1988 - - 1999 - - Čeman, Jozef správca farnosti


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
26953Čeman, JozefRozjímania o tajomstvách posvätného ruženca2005
4804Čeman, JozefRozjímania o tajomstvách posvätného ruženca2006