logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČellár, Ján

Iné mená:

Joannes Csellár

Životopisné dáta:

* 12. septembra 1813, Slovenská Ľupča – † 19. októbra 1885, Kremnica, poch. v Slov. Ľupči

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1836 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Oslanoch, Veľkých Uherciach, Vrícku, Podkoniciach, Čiernom Balogu, Zvolene a Banskej Bystrici. Od r. 1848 bol farárom v Rudne, od r. 1857 sa vymenil s farárom na Donovaloch. V rokoch 1868-1874 pôsobil v Medzibrode, od r. 1874 v Moštenici. Od r. 1884 žil na dôchodku v Kremnici. Je pochovaný v rodisku.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Oslany 1837 sp. - - - - Čellár, Ján kaplán
Vrícko 1838 sp. - - - - Čellár, Ján kaplán
Zvolen 1842 sp. - - - - Čellár, Ján kaplán
Rudno nad Hronom 1848 - - 1857 - - Čellár, Ján farár
Podkonice 1848 - - 1848 - - Čellár, Ján administrátor
Donovaly 1857 - - 1869 - - Čellár, Ján farár
Medzibrod 1868 - - 1874 - - Čellár, Ján farár
Moštenica 1874 - - 1886 - - Čellár, Ján farár