logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČelko, Matej

Iné mená:

Cselkó Mathias. Čelko Matej.

Životopisné dáta:

* 1640? Malé Kršteňany, okr. Partizánske – † 19. marca 1682, Zvolen

Životopis:

14. júla 1667 bol ustanovený za farára v Malých Kršteňanoch, nato bol 11. júla 1673 ustanovený za farára vo Veľkých Uherciach. Keďže v tom istom roku bol posledný evanjelický služobník vo Zvolene citovaný na súd do Bratislavy a poslaný do exilu, farnosť a kostol znovu nadobudol vojvoda Collalto, vtedy bol 17. októbra toho roka ustanovený tam za farára.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat. Historia domus Malé Kršteňany.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Malé Kršteňany 1667 júl 14. 1673 júl 11. Čelko, Matej farár
Veľké Uherce 1673 júl 11. 1674 - - Čelko, Matej farár
Zvolen 1681 - - 1682 - - Čelko, Matej farár