logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČeleš, Martin, SJ

Iné mená:

Cseles, Martin, SJ

Tituly:

univerzitný profesor, cirkevný historik

Životopisné dáta:

* 23. januára 1641, Ružindol, okr. Trnava – † 14. januára 1709, Blatný Potok, Maďarsko

Životopis:

Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 10. októbra 1657 v Trenčíne, kde si v rokoch 1658-1659 vykonal noviciát. Po ukončení noviciátu rok vypomáhal pri výučbe humanitných predmetov na kolégiu v Leobene. V rokoch 1662-1663 študoval filozofiu na univerzite vo Viedni, potom dva roky prednášal humanitné predmety a gramatiku na kolégiu v Bratislave. V rokoch 1667-1670 študoval teológiu vo Viedni, získal doktorát filozofie a teológie.
V roku 1673 prišiel ako jeden z prvých jezuitov do Žiliny. On, P. ThDr. Ferencz Melegi, SJ a P. PhDr., ThDr. Ladislav Permay, SJ sa 12. mája a v júni 1673 prihovárali Žilinčanom.
V rokoch 1675-1676 pôsobil na univerzite v Trnave ako profesor etiky a filozofie, v rokoch 1677-1678 prednášal v Linci filozofiu, v r. 1679 kazuistiku v Štajerskom Hradci a v rokoch 1680-1681 vo Viedni. V rokoch 1682-1683 prednášal v Trnave teológiu, viedol filozofickú fakultu a bol špirituálom, v rokoch 1684-1685 opäť účinkoval v Štajerskom Hradci ako špirituál, examinátor kandidátov a spovedník, v rokoch 1686-1692 v Bratislave ako rektor rehoľného domu, riaditeľ gymnázia, dekan, v r. 1693 prednášal v Trnave Sväté písmo. V Trnave prednášal v rámci filozofie aj prírodné vedy.
Z poverenia ostrihomského arcibiskupa kardinála Msgr. Leopolda Kollonicha de Kollegrad pôsobil v rokoch 1694 až 1699 v Ríme ako uhorský penitenciár. Po návrate pôsobil v Rábe ako rektor kolégia, špirituál a inštruktor pre tretiu probáciu (1700-1705), potom v Bratislave zastával funkciu špirituála a examinátora kandidátov (1706), tam ho povstalci Františka Rákociho zajali a väznili v Nových Zámkoch a v Nitre, nakoniec v Mukačeve. Napokon ho presunuli do maďarského Blatného Potoka (Sarospatak), a tam zomrel.
Počas pobytu v Ríme sa zúčastnil revízie vatikánskej knižnice. V tamojších archívoch zbieral pramene k uhorským dejinám. Tam objavil dokumenty o počiatkoch kresťanstva na Veľkej Morave. Tie sa potom stali podkladom pre teóriu barokového slavizmu. Publikoval práce o dejinách Uhorska.
Tlačou vyšla jeho práca o Sedmohradskom biskupstve. Za výrečnosť a peknú maďarčinu ho nazývali „maďarský Cicero“.

Pramene:

Lukács, L.: Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Provinciae Austriae Societatis Jesu (1551-1773). Pars I. Rím 1987, s. 196; Slovenský biografický slovník I. Martin 1986, s. 414; Szinneyi, J., Magyar írók élete és munkái, elektronický text.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Žilina 1685 - - 1686 - - Čeleš, Martin, SJ administrátor spolu s Permayom


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
918762Čeleš, Martin, SJElucidatio historico-chronologica de episcopatu Transylvaniae1702
943260Čeleš, Martin, SJThesaurus bullarum brevium ecclesiae hungaricae iura privilegia historiam spectantia1705?
943261Čeleš, Martin, SJDescriptio amplitudinis episcopatus Sirmiensis1707?
918764Čeleš, Martin, SJDecennium Georgii Szécsényi metropolitae Strigoniensis1721