logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČekan, Jozef

Tituly:

Mgr., gréckokatolícky kňaz, titulárny kanonik

Životopisné dáta:

* 27. augusta 1945, Sabinov

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 27. marca 1967 v Prešove. V rokoch 1969-1993 spravoval farnosť Veľký Lipník v okrese Stará Ľubovňa, kde mu bol v r. 1978 udelený titul dekana. V rokoch 1993-1995 bol správcom farnosti Matiaška v okrese Vranov nad Topľou, pričom excurrendo spravoval aj Remeniny. V r. 1995 mu udelili titul arcidekana. V r. 1995 sa stal správcom farnosti Remeniny, pričom v r. 1996-1997 bol vicerektorom Kňazského seminára v Prešove. V rokoch 1999-2002 pracoval na biskupskom úrade v Prešove, kde bol poverený správou sakrálnych stavieb. V r. 2001 mu bol udelený titul kanonika. V rokoch 2000-2002 bol výpomocným duchovným v Ľubovci, v r. 2002 rektorom katedrálneho chrámu, metodikom Diecézneho katechetického strediska, v rokoch 2004-2007 archivárom Biskupského úradu v Prešove. Od r. 2007 žije na odpočinku.;

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 411;
http://www.grkatpo.sk/?schematizmus&show=knaz&char=Č

Zobrazenie citátov ku kňazovi