logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČap, Tomáš

Tituly:

kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 7. novembra 1958, Lastovce, okr. Trebišov

Životopis:

Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave ho 12. júna 1983 vysvätil za kňaza banskobystrický biskup Jozef Feranec. V rokoch 1983-1988 bol kaplánom v Košiciach, v rokoch 1988-1990 spravoval farnosť Vyšný Klátov v okrese Košice-okolie. V rokoch 1990-1994 bol farárom v Petrovanoch v prešovskom okrese. Od r. 1994 pôsobil v Spišskej Kapitule ako špirituál kňazského seminára, od r. 1998 sa stal špirituálom kňazského seminára v Košiciach. Od r. 2000 je farárom vo farnosti Torysa v okrese Sabinov, pričom je od 25. novembra 2006 členom Presbyterskej rady.

Pramene:

V mene Božom. Pamätnica k výročiu kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka. Spišská Kapitula 2000, s. 49; Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 30

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Košice 1983 - - 1988 - - Čap, Tomáš kaplán
Vyšný Klátov 1988 - - 1990 - - Čap, Tomáš administrátor
Petrovany 1990 - - 1994 - - Čap, Tomáš farár
Spišská Kapitula 1994 - - 1998 - - Čap, Tomáš špirituál
Košice 1998 - - 2000 - - Čap, Tomáš špirituál
Torysa 2000 - - - - - Čap, Tomáš farár