logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovCapricorni, Ján, ml.

Iné mená:

Capricorni, Kapri; Joannes. Kapry Ján; Kapri, Ján z Bátoviec

Životopisné dáta:

17. storočie

Životopis:

V r. 1634 bol farárom v Nitrianskej Blatnici. O ňom Ján Solnay vo vizitácii v tom roku poznamenal: „Farnosť má mladého farára, nevie sa modliť breviár, počul som, že vo fare vedie tancovačky. Nemá knihy na zapísanie pokrstených atď. Nijaký olej na pomazanie chorých. Keď som sa pýtal, prečo to zanedbáva, odpovedal, že nie je volaný. Zaznačiť: Vtedy bol opitý“. Mal dve jutrá pôdy po dedine na cirkevných pozemkoch, ktoré užívajú svetskí páni. V r. 1647 je uvádzaný v zozname kňazov, zostavenom Jurajom Lippayom ako farár v Jacovciach, s filiálkou Tesáre. 29. mája 1667 bol ustanovený za farára v Oslanoch, kde v r. 1674 dostal nástupcu. Od r. 1683 bol farárom v Bátovciach. Kde v r. 1684 ho rebeli tak obrali o jeho dobrá, že bol nútený žiť z požičiavania.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg farností a kostolov bansko-bystrického biskupstva. Badín 1976, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Nitrianska Blatnica 1634 - - 1636 - - Capricorni, Ján, ml. farár
Jacovce 1647 sp. - - - - Capricorni, Ján, ml. farár
Velčice 1665 máj 4. 1667 máj 29. Capricorni, Ján, ml. farár
Oslany 1667 máj 29. 1674 - - Capricorni, Ján, ml. farár
Bátovce 1683 - - 1688 - - Capricorni, Ján, ml. farár