logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovČabák, Martin

Tituly:

kňaz Banskobystrickej diecézy, trpiteľ za vieru, dekan, viceoficiál

Životopisné dáta:

* 29. júna 1937, Pitelová, okr. Žiar nad Hronom – † 9. septembra 2023, Banská Bystrica-Fončorda, poch. v Pitelovej

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 26. júna 1960 ordinovaný v Bratislave za kňaza. Ako kaplán pôsobil dva roky v Detve, rok v Čiernom Balogu a dva roky vo Zvolene. V rokoch 1965 - 1970 bol farským administrátorom v Kremnických Baniach. V roku 1970 mu bol odobratý štátny súhlas, dvanásť rokov bol väznený. Od r. 1982 bol farským administrátorom v Slovenskom Pravne, v rokoch 1990 - 1992 bol farárom v Prievidzi a dekanom prievidzského dekanátu a zároveň bol členom zboru konzultorov, sudcom diecézneho cirkevného súdu a zároveň prednášal na Teologickom inštitúte v Badíne. Potom pôsobil ako farár v Hliníku nad Hronom a zároveň bol viceoficiálom diecézneho cirkevného súdu a sudcom za Banskobystrickú diecézu na odvolacom metropolitnom súde v Trnave. V rokoch 2003 - 2005 bol penzionovaný vo farnosti Poprad - Veľká, v rokoch 2005 - 2012 bol farárom v Medzibrode v okrese Banská Bystrica, pričom bol patrónom diecézneho cirkevného súdu. Od r. 2012 žil na odpočinku v Banskej Bystrici - Fončorde, kde aj zomrel po dlhotrvajúcej chorobe v 87. roku života a v 64. roku kňazstva.
Pohrebnú svätú omšu celebroval banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec 12. septembra 2023 v Kostole Nanebovzatia Panny Márie vo farnosti Banská Bystrica – mesto. Poobede o 14. hodine uložili telesné ostatky kňaza na cintoríne v Pitelovej.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 43; internetové zdroje
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, Kňaz. seminár B. Bystrica-Badín 2006, s. 103;
internetové zdroje, parte

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Detva 1960 - - 1962 - - Čabák, Martin kaplán
Čierny Balog 1962 - - 1963 - - Čabák, Martin kaplán
Zvolen 1963 - - 1965 - - Čabák, Martin kaplán
Kremnické Bane 1965 - - 1970 - - Čabák, Martin správca farnosti
1970 - - 1982 - - Čabák, Martin mimo pastorácie Odobraný štátny súhlas v okt. 1970, vo výrobe do 30. júna 1982
Slovenské Pravno 1982 - - 1990 - - Čabák, Martin správca farnosti
Prievidza 1990 - - 1992 - - Čabák, Martin farár dekan, 1990-1997 viceoficiál DCS
Hliník nad Hronom 1992 - - 2003 - - Čabák, Martin farár 2001-2012 Patrón cirkevného súdu
Poprad - Veľká 2003 - - 2005 - - Čabák, Martin dôchodok
Medzibrod 2005 - - 2012 - - Čabák, Martin farár
Banská Bystrica 2012 - - - - - Čabák, Martin dôchodok