logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBugoš, Pavol

Tituly:

ThDr., PhD., kňaz Košickej arcidiecézy

Životopisné dáta:

* 15. augusta 1959, Bunetice, okr. Košice-okolie

Životopis:

Pochádza z filiálky farnosti Kecerovce. Po skončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave bol ordinovaný 16. júna 1985 v Banskej Bystrici, primície slávil v Kecerovciach. V rokoch 1985-1988 bol kaplánom v Stropkove, v r. 1988 v Prešove, v r. 1989 v Humennom, v r. 1990 vo farnosti Košice-Dóm a stal sa farárom vo farnosti Košice-Myslava. Od r. 1997 pôsobí na Teologickom inštitúte CMBF UK v Košiciach, v rokoch 1997–2000 bol odborným asistentom. Od r. 2002 spravuje farnosť Košice-Nad Jazerom, od 25. novembra 2006 je členom Presbyterskej rady.

Pramene:

Hišem, C.: Košické presbytérium 1804 – 2006. [verzia pred tlačou] Košice 2006, s. 23

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Stropkov 1985 - - 1988 - - Bugoš, Pavol kaplán
Prešov 1988 - - 1989 - - Bugoš, Pavol kaplán
Humenné 1989 - - 1990 - - Bugoš, Pavol kaplán
Košice-Dóm 1990 - - 1990 - - Bugoš, Pavol kaplán
Košice - Myslava 1990 - - 2002 - - Bugoš, Pavol farár
Košice-Nad Jazerom 2002 - - - - - Bugoš, Pavol farár


Stručná bibliografia:

Zodpovednosť (Autor, Editor, Redaktor, ...)

Por. č.ZodpovednosťNázov Rok
1019066Bugoš, PavolPrežívame liturgický rok 3.diel1996