logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBudický, Ján

Iné mená:

Budiczky Joannes

Životopisné dáta:

* 3. decembra 1809 – † 11. Marec 1862, Brehy, okr. Žarnovica

Životopis:

Po skončení teologických štúdií bol v r. 1834 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Podkoniciach, Detve, Vyhniach, Kláštore pod Znievom a v Španej Doline. Od r. 1842 pôsobil v Brehoch, najprv ako administrátor, od r. 1859 ako farár. Tam aj zomrel 52-ročný.

Pramene:

Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Podkonice 1835 sp. - - - - Budický, Ján kaplán
Detva 1836 sp. - 1838 sp. - Budický, Ján kaplán
Kláštor pod Znievom 1840 - - 1842 - - Budický, Ján kaplán, administrátor
Brehy 1842 - - 1862 - - Budický, Ján administrátor, farár