logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazov



Buday, Karol

Životopisné dáta:

* 11. septembra 1927, Dolinka - † 19. mája 2018, Dolinka, okr. Veľký Krtíš

Životopis:

Po ukončení štúdia teológie bol 24. júna 1956 vysvätený za kňaza. Bol kaplánom v Šamoríne, v r. 1957 v Šali, v r. 1958 v Hurbanove. V r. 1964 bol administrátorom v Bajči, v rokoch 1965-1967 v Novej Stráži. Stal sa dekanom-admistrátorom v Neninciach, kde pôsobil až do r. 1981. V rokoch 1981-1985 pôsobil v Bušinciach, v rokoch 1985-1989 v Čebovciach, od r. 1989 v Jahodnej. Od 1. septembra 2001 pôsobil vo Vrbovke, po reorganizácii slovenskej cirkevnej provincie náležal od 14. februára 2008 Banskobystrickej diecéze. Od r. 2008 žil na odpočinku v rodisku.
Pohrebnej sv. omši predsedal 26. mája 2018 vo Filiálnom kostole sv. Juraja v Dolinke (farnosť Vinica) banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Následné vykonal pohrebné obrady. Po svätej omši uložili telo zosnulého kňaza do hrobu na miestnom cintoríne.

Pramene:

Schématizmus slovenských katolíckych diecéz. Trnava-Bratislava 1971, s. 332;
www.mariasoft.sk/knazi/bt-A-D.htm; internetový zdroj


Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Šamorín 1956 jún 24. 1957 - - Buday, Karol kaplán
Šaľa 1957 - - 1958 - - Buday, Karol kaplán
Hurbanovo 1958 - - 1964 - - Buday, Karol kaplán
Bajč 1964 - - 1965 - - Buday, Karol správca farnosti
Nová Stráž 1965 - - 1967 - - Buday, Karol správca farnosti
Nenince 1967 - - 1981 - - Buday, Karol správca farnosti
Bušince 1981 - - 1985 - - Buday, Karol správca farnosti
Čebovce 1985 - - 1989 - - Buday, Karol správca farnosti
Jahodná 1989 - - 2001 sept. 1. Buday, Karol správca farnosti
Vrbovka 2001 sept. 1. 2008 febr. 14. Buday, Karol správca farnosti