logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBuday, Ján z Badína

Iné mená:

Buday Joannes.

Životopisné dáta:

* Trnava – † 4. novembra 1769, Badín, okr. Banská Bystrica

Životopis:

V r. 1760 bol prijatý do alumnátu budínskeho seminára Széchényianum. Odtiaľ bol preložený do seminára sv. Štefana kráľa. 28. novembra 1766 bol poslaný za kaplána do Skalice, odtiaľ 2. septembra 1767 do Zvolena. 7. júna 1769 bol ustanovený za farára v Badíne, kde zomrel ešte v tom istom roku zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat; Zarevúcky, Anton: Katalóg zosnulých duchovných pastierov bansko-bystrickej diecézy, za obdobie od roku 1776-1985. Badín 1985, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Badín 1769 jún 7. +1769 nov. 4. Buday, Ján z Badína farár