logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBublovič, Ján (1665-1725)

Iné mená:

Bublovics Joannes. Bublovič Ján.

Tituly:

archidiakon, prepošt

Životopisné dáta:

* 1665? Topoľčany – † 16. júna 1725, Topoľčany

Životopis:

Študoval na trnavskej univerzite, kde sa v r. 1688 stal bakalárom a v r. 1680 magistrom filozofie. V kapitulskom seminári sv. Štefana ukončil v r. 1690 teológiu a v r. 1692 zložil rigorózne skúšky pre doktorát posvätnej teológie. 5. mája 1693 bol vysvätený za kňaza a už 19. mája toho roka bol ustanovený za farára v Žitavanoch, kde 20. januára 1694 prijal úrad do Horných Opatoviec. 3. marca toho roka prijal aj Topoľčianky, držiac aj Žitavany. V r. 1697 prešiel do Svätého Beňadika, kde pôsobil šesť rokov ako správca majetkov Ostrihomskej kapituly, teda žil z príjmu ostrihomského arcibiskupa a saského grófa, 10. marca 1709 vybraný za kanonika, 8. decembra 1710 sa stal turnianskym archidiakonom, 18. decembra 1711 tekovským, 13. apríla 1715 nitrianskym, 21. apríla 1719 zvolenským, 13. októbra 1721 šaštínskym archidiakonom. Bol prepoštom Prepozitúry sv. Eustacha de Csúth, 11. októbra 1711 ho požehnal kardinál zo Saska. 19. júna toho roka kázal po slovensky v trnavskej kaplnke sv. Michala archanjela.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894; Zarevúcky, Anton: Katalóg kňazov, ktorí účinkovali na farách banskobystrického biskupstva od najstarších dôb do prítomnej doby. Badín 1969, samizdat.

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Topoľčianky 1694 mar. 3. 1697 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár
Horné Opatovce 1694 jan. 20. 1694 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár
Hronský Beňadik 1708 sp. - 1709 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár