logo
bannermaria

Vyhľadávanie v zozname kňazovBubla, Jozef

Iné mená:

Bubla Josephus.

Tituly:

sídelný kanonik bratislavskej kapituly

Životopisné dáta:

* 17. marca 1780 – † 29. septembra 1856, Bratislava

Životopis:

Štyri roky teológie ukončil v r. 1802 v bratislavskom arcibiskupskom seminári. 24. marca 1803 bol vysvätený za kňaza poslaný za kaplána do Mostovej v okrese Galanta, potom v januári 1809 dostal farnosť Matúškovo, kde sa v r. 1833 stal dištriktuálnym dekanom. 31. decembra 1845 bol povýšený do bratislavskej kapituly, kde aj zomrel.

Pramene:

Némethy, Ľ., Series parochiarum et parochorum archidioecesis Strigoniensis usque annum 1894. jussu et sumtu piae memoriae emin. ac rev. d. Joannis quondam cardinalis Simor… ex authenticis fontibus collegit et notis illustravit. Ostrihom 1894

Zobrazenie citátov ku kňazovi

Schematické zobrazenie pôsobenia kňaza:

Farnosť:Od:Do:MenoFunkciaPoznámka
Matúškovo 1809 jan. - 1845 dec. - Bubla, Jozef farár